Legfrissebb
A szeretet evolúciója

Mémek az elme, és kultúra replikátorai

Darwin sikere

Egy részlet a most íródó könyvemből

Létezhetnek földönkívüliek?

Mémek az elme, és kultúra replikátorai
Replikátorok minden ízben. :-)

Tudtad, hogy a gondolatok, és az emberi elme sajátos replikátorokból, vagyis önmagukat a gének módjára másoló egységekből épül fel. Ezeket az egységeket mémnek nevezik. A gének a DNS-ben az öröklődés alapegységei, míg a mémek pedig az emberi psziché, és az ebből felépülő kultúra, kulturális elemek alapegységei. A mémekre, akárcsak a génekre a Neodarwinizmus egységes eszméje alkalmazható. A mém valójában nem egy élőlény, vagyis nem biológiai értelemben vett lény, hanem maga az információ, amik a gondolataink, és a kulturális csatornák, televízió, internet, beszéd, ötletek által adódnak tovább, és ahogy a gének, és a fajok a természetben idővel az alkalmazkodás, és a természetes kiválasztás során családfaszerűen újabb, és újabb fajokat alakítanak ki, vagy éppen egy fajból több alakul ki, ugyanúgy történik ez a kulturális elemeinkkel, s gondolatainkkal is, mert ugyan ezek a Darwini folyamatok alkalmazhatók rájuk is. A mémek együttesen, bár nem szándékosan, egyfajta akaratlan kooperációt kialakítva, mint annak idején a gének, fokozatosan élőlényeket alakítottak ki, bár ezt nem önszántukból tették, hanem azért mert ez bizonyult, akkoriban a fennmaradás szempontjából a legalkalmasabb megoldásnak. Ehhez hasonlóan a gének által létrejött lények, fajok végül a replikátoroknak egy teljesen új szintű, immáron nem a hagyományos biológiai öröklődéshez hasonló szaporodási módot találtak fel, azzal, hogy létrehoztak agyakat, amik őket hatásosan a saját tudati, gondolati, és kulturális, társadalmi szinten voltak képesek fenntartani. Természetesen ez sem szándékkal történt, hanem egyszerűen azok a mémkomplexumok, mém állományok maradtak fenn, melyeknek ez minél alkalmasabban sikerült. A mémállomány, megfelel a géneknél a génállománnyal. A lényeg annyi, hogy a vallások, különböző ideológiák, gondolatok, hagyományok, és más kulturális, szellemi elemek, úgy alakultak ki a természetes kiválasztás során, mint a fajok, mert az eszméink is újabb, és újabb típusú eszméket alakítottak ki. Az emlékek, s a szavak természetesen ugyanolyan génszerű replikátorok, és e mémek, bizony elégerősek is tudnak lenni, hiszen pl. a vallási eszmék, vagy a divat őrület, valóban a nátha, vagy a himlő járványához hasonlóan terjed, sőt még gyorsabban is, mert a mémek a vírusokhoz hasonló önmagukat másoló alapegységek. Ezért, amikor felelevenítesz egy emléket, vagy egy érzést, esetleg egy új eszmét fogadsz magadba, akkor az téged a számítógépvírushoz, és a természetes vírusokhoz hasonlóan fertőz meg, de ez nem rossz értelemben értendő, hisz ha ez nem lenne, akkor nem is lennék képesek befogadni az eszméket, érzéseket, sem pedig emlékként feleleveníteni ezeket. Továbbá amikor egy emlék felelevenítődik benned, akkor aktiválódik a mém információ, mert mint egy a testben lappangó vírus a sajátos környezeti hatások következtében, mint ami az emberi elmében azzal egyenértékű, hogy az emlék felelevenítésbe adsz több erőt, feléled, újra virulenssé, vagyis másolóképessé válik. Amikor pedig érzéseket fogadsz be, az annak a jele, hogy az adott mémeknek sikerült a további fennmaradásuk szempontjából alkalmas területet találniuk. Tehát megkezdődött a saját információ tartalmuk benned való másolódása. Igen a gondolataid, s a kulturális elemek is folytonos fennmaradásért vívott harcot vívnak. Hisz a vallások egymást való nem elfogadása, vagy az egyik divat modell a másikkal szemben, vagy a politikai ideológiák az eszmék szintjén úgy védelmezik a saját territóriumukat, mint az állatok a sajátjukat, és időnként dominancia harcot is vívnak egymással. Amikor egy gondolat megszületik a fejedben, vagy egy érzés, akkor az a gondolatok szintjén az alapinformációk szemszögéből azért történik, és azért tud megtörténni, mert éppenséggel az annak a gondolatnak, vagy ötletnek a többivel szemben sikeresebb volt a fennmaradása. De ez így jó, mert minden a mag szintjén önző, de egyáltalán nem rossz értelemben vett önző életmódot folytat, s ennek végterméke a szeretet, az együttérzés, az ötletek, a művészet, a világirodalmi remek művek, és még sokáig sorolhatnám. A gondolataink is akárcsak a természetben a létformák harcot vívnak a fennmaradásért, de ezt sem rossz indulatból teszik, s ennek a folytonos harcnak az az eredménye,hogy idővel az alkalmasabbak, nem az erősebbek, hanem az alkalmasabbak kiszelektálódnak,és a saját vonásaik előtérbe helyeződnek, új eszméket, új korszellemeket kialakítva, úgy mint ahogy a természetben a fajoknál van ez így. És egyfajta jin, és jang hatásként ebből a folytonos küzdelemből megszületik a művészet a szépség, az evolúció során pedig az emberi elme, és a kultúra. Mi pedig a gondolat nevű Darwini replikátoraink összessége vagyunk, akik már képesek lettek arra, hogy lelkes verseket,és értékes műveket írjanak meg. Miután az arra alkalmas szelekciós előnyben részesült replikátorok, mémállományok az őket megelőző génállományoknak köszönhetően kialakultak azzal megkezdődött az infoszféra, és végül a mémnek számító eszmék, ideológiák, már oda-vissza alakították az embert, mert az emberek találták ki a korszellemeket, főbb ideológiai irányzatokat, végül meg ezek irányították az emberek gondolkodását. Igen oda-vissza folyamatosan alakulnak e dolgok és csak az marad fenn, amelyik a legalkalmasabb.