Legfrissebb
A szeretet evolúciója

Mémek az elme, és kultúra replikátorai

Darwin sikere

Egy részlet a most íródó könyvemből

Létezhetnek földönkívüliek?

A szeretet evolúciója
szeretet kialakulása.

Ami tény az tény, mert valóban a szeretet, és önmaga a szeretni tudás, sem mindegy, mert a hasznos kis cikkből kivehető volt, hogy nem mindegy miféle módon szeretsz, mert az igazi szeretet logikailag, vagyis tagadhatatlanul nem kötődik feltételekhez, és önmagában, önmagára érvényes módon létezik, és mindenre alkalmazható, tehát a tiszta szeretet, minden dolog igazi felmagasztalására, és értékelésére is képes. Az viszont, hogy a szeretet magyarázatra szorul, szerintem igen is tény, mert nem elég egy dolgot önmagában elfogadni, hisz a szeretetnek többféle fajta különböző értelmezése létezik, ezek közül a vonalas konvencionális, képmutató fajtától, a normális "elfogadlak téged"-en át, a feltétel nélküli, objektív, vagyis "tiszta módon szeretlek"-féle, valódi a cikkben is említett szeretetig. Tehát ha nem magyarázzuk a szeretet meg, akkor lehet, hogy nem fogunk igazi különbséget tenni a fajtái között, és lehet, hogy belebukunk egy képmutatóbb értelmezésébe, hisz ez egy világot megváltoztatni képes tényező, melyet annál inkább magyarázni, és értelmezni kell, mert szeretni tudni kell. A szeretetben azt szeretem a legjobban néha még egy cseppnyi is belőle, alapjaiban átalakítja a gyűlölet tengerét. Továbbá a szeretet egy igen érdekes dolog, ami még az emberszabású őseinktől maradt vissza, pontosabban tőlük ered genetikai hajlam szempontjából. A szeretetnek az evolúció szempontjából hatalmas a szelekciós értéke, mert, mint utólag kiderült azok a társadalmak tudtak magasabb módokon szerveződni, és így tovább fennmaradni, melyek képesek voltak az egymást való elfogadásra, és segítésre. Nyilvánvaló, hogy az ezeket a tulajdonságokat felmutató egyedekből álló faji populációk részesültek előnyben a természetes kiválasztás során. Ismétlem ez egy logikailag igen előnyös tényező volt a Darwini természetes kiválasztásos evolúció folyamatai szempontjából. A szeretet alapjai a korai előemberi populációk ún. csoport szelekciójában, és az altruizmusban keresendő, továbbá a kulturális öröklődés alapegységeiben a mémekben. Csoport szelekció szempontjából mivel a "szeretni" képesebb egyedek előnyösebben működő társadalmakat alkottak, másodszor az altruizmus, vagyis önzetlenség genetikai hajlama előnyösnek bizonyult a szelekció szempontjából az ilyen fajok tekintetében, harmadszor az időlegesen a kultúra kezdeteinek alapjaiból kialakult mémek, más néven az információ, és a kulturális öröklődés génszerű alapegységeiből tevődött össze, és maga a szeretet eszméje már a kulturális, társadalmi értelmezéseken át úgy evolválódott, vagyis alakult tovább, mint a természeteben a fajok. Ebből világosan következik, hogy a szeretet nem valamiféle misztikus irracionális összevisszaság, hanem a társadalmi működés elmaradhatatlan kelléke, vagyis nagyon is logikus, mely nélkül a fajunk a Darwini evolúció szempontjából bizony kihalásra lenne ítélve. Tehát törekedjünk a szeretet megvalósítására, akkor az evolúció szempontjából az egyik leglogikusabb módon cselekszünk.